Over ons

Waarom we doen wat we doen

River Insight biedt waterschappen en andere waterbeheerders een circulaire meetoplossing. In dit alles-in-één serviceaanbod combineren we meetexpertise en sensortechnologie met eenvoudige software en verzorgen we het complete beheer en onderhoud.

River Insight is ontwikkeld door Nortek Netherlands B.V. Met dit bedrijf ontwikkelen, fabriceren, installeren en beheren we circulaire stromingsmeetsystemen voor binnenwateren. Waterbeheerders weten hierdoor exact hoeveel water door hun gebieden heen beweegt. Dankzij deze permanente stroom data krijgen waterschappen sneller en beter inzicht in de actuele waterbalans. Meer zekerheid voor de scheepvaart, agrariërs, overheden en natuurbeheerders.

Hoe we dat doen

River Insight staat voor een innovatieve visie en een doordacht serviceproduct. Dankzij het circulaire principe van Data As A Service (DAAS) biedt River Insight klanten een moderne alles-in-één oplossing waarmee zij het complete data inwin-proces uitbesteden. We plaatsen mobiele meetsystemen, sluiten deze aan op een beveiligd, gesloten datanetwerk en leveren de data elk kwartier af in de ICT-omgeving van onze opdrachtgevers. Ondertussen verzorgen wij beheer en onderhoud, zolang opdrachtgevers dat wensen.

We geloven in circulaire concepten. Zo denken we, zo doen we. We leveren opdrachtgevers een geïntegreerde data-oplossing die ons dwingt beter na te denken over beheer, reparaties en hergebruik – as a service. Die verbeterdrang levert het waterschap voortdurend de beste stromingsdata.

Onze Data As A Service-oplossing is zelfvoorzienend qua energie, neemt nauwelijks ruimte in, is gefabriceerd met behulp van herbruikbare materialen en is uitgerust met de nieuwste telemetrie en sensortechnologie – ons handelsmerk. Het maakt River Insight ongekend duurzaam. Met de zekerheid van een flexibele expertservice die storingen in het data-inwinproces direct identificeert en oplost. De vooruitgang die waterbeheerders zoeken: hogere kwaliteit data, gegarandeerde tijdsbesparingen, tegen aanzienlijk lagere kosten.

Onze waarden

Meten is weten. Bij River Insight willen we de ambities van opdrachtgevers verder brengen. Op een veilige, betrouwbare en doelgerichte manier.  
Dit zijn de waarden die ons drijven in ons werk:

SMART: River Insight biedt op een slimme manier producten en diensten aan: as a service. We vervullen de behoeften van de klant met een circulair serviceaanbod dat het beste uit wetenschap en techniek met elkaar verbindt. Goed voor onze opdrachtgever en beter voor de leefomgeving.

INNOVATIEF: River Insight gelooft in de opbrengst van doordachte innovaties. We zijn vooruitstrevend, zoeken naar betrouwbare oplossingen en ontwikkelen continue nieuwe technologie. Hiermee stellen we onderzoekers en technici in staat beter hun werk te doen.

DIRECT: River Insight is daadkrachtig, wil vooruit. We handelen direct, op het moment dat het nodig is. Hiermee abonneert onze opdrachtgever zich op een bevlogen team dat ongeëvenaarde service biedt. Onze relatie met klanten is proactief en enthousiast. We komen met inzichten die onze klanten tijd en geld besparen.

Historie

Het meten van stromingsgegevens op binnenwateren begon voor directeur Sicco Kamminga in het jaar 2000. Eerst vanuit huis en later vanuit het eerste kantoor in Zoetermeer, analyseerde hij samen met collega Jan van de Velde de dynamiek in talloze Nederlandse beken en rivieren.

“Ott-molens en looptijd-verschil meters waren destijds de standaards. Wij waren een van de eersten in Nederland die dopplerinstrumenten voor stromingsmetingen gingen gebruiken, akoestische meetapparatuur die in de praktijk veel eenvoudiger was toe te passen”.

De nieuwe generatie sensortechnologie werd door waterbeheerders omarmd. Binnen de kortste keren installeerde Kamminga, inmiddels in het gezelschap van Cees Meijer, Jos Sneek, Jan van de Velde en Herman Huitema, debietmeetstations bij tal van Nederlandse waterschappen.

Op zoek naar nieuwe, technologische samenwerkingen sloegen Kamminga en Nortek in 2002 de handen ineen. Visies op meettechnologie, kwaliteit en werkcultuur bleken goed aan te sluiten. Qmetrix B.V. werd opgericht, een bedrijf dat na acht succesvolle jaren werd omgedoopt tot Nortek Oceanografische Instrumenten en Diensten B.V.

“Ik denk dat we zeker 150 debietmeetstations hebben geplaatst en onderhouden sinds die tijd. Onstuimige groei die druk op ons legde, qua personeel en bedrijfslocatie. Het is de reden dat we in 2006 naar Hoofddorp verhuisden en in 2009 kozen voor een ruimere bedrijfslocatie in Badhoevedorp. Sinds 2022 zitten we in ons nieuwe pand in Hoofddorp”.

Sinds 2021 werken Kamminga en zijn team onder de naam Nortek Netherlands B.V. Vanuit deze onderneming bedient het bedrijf waterschappen, onderzoeksinstellingen, baggeraars en havenbedrijven met innovatieve meetoplossingen voor stroming en navigatie. Sinds juni 2022 is daar River Insight bijgekomen als submerk onder het moederbedrijf.

De circulaire aanleiding

Klimaatverandering beïnvloedt het werk van waterbeheerders. Waterpieken en droogteperioden wisselen elkaar in hoog tempo af en compliceren slagvaardig beheer. Hoe ga je daar mee om? Het was in 2018 aanleiding voor een behoeften-inventarisatie onder opdrachtgevers. Vragen levert antwoorden. Het bleek dat er grote behoefte bestond aan meer data, onderhoudsarme stations en aan goedkopere beheersoplossingen die minder tijd kostten.

“In een serie interne ronde-rafel gesprekken besloten we daarna dat het tijd was de bakens te verzetten. We kozen voor het ontwikkelen van een nieuwe data-inwinstandaard voor het meten van stromingsgegevens: makkelijker te installeren, duurzamer en gericht op ononderbroken en veilig transport van waterdata”.

De naam werd ‘River Insight’, een naam die inhaakt op de ambitie de kennis van watersystemen verder te vergroten. Dankzij beurspresentaties en demonstratieprojecten werd het product en serviceconcept zichtbaar bij Nederlandse waterbeheerders en werden de eerste aanbestedingen gewonnen – een ontwikkeling die de afgelopen jaren in een stroomversnelling is geraakt.

River Insight als nieuwe debietstandaard

Nederland is een waterland. Elke dag leiden waterschappen, havendirecties en andere waterregisseurs het verkeer op binnenwateren in goede banen, borgen zij de waterveiligheid of faciliteren ze een gezonde natuur en effectieve landbouw. Het garanderen van een continue stroom actuele waterdata is hierbij allesbepalend.

River Insight helpt deze kennisstroom te borgen. Als leverancier van een betrouwbaar serviceconcept en -product brengen we waterbeheerders verder. We meten bovendien steeds meer. In West-Nederland meten we het zoutgehalte, op kanalen meten we dankzij onze moderne sensortechnologie snelle stromingsvariaties.

We meten overal. In de Hoofdvaart van de Haarlemmermeer, dicht bij ons nieuwe kantoorpand in Hoofddorp, staat een River Insight-debietmeetstation. Het is een van de tientallen locaties waar ons team zorgdraagt voor directe stromingsmetingen die het gebiedsbeheer vergemakkelijken. Zo maken we het beeld compleet.

Het Waterschap Vallei en Veluwe weet nu hoe het water van de hoge Veluwe afstroomt en door hun gebied reist. Waterschappen hebben zo een betere inzage in bijvoorbeeld noodzakelijke waterinname en weten precies wanneer het overtollige water moet worden afgevoerd.  

Daar begint vooruitgang mee: betere kennis van stromend water. Het zekere effect van een circulair data-inwinproces dat opdrachtgevers compleet ontzorgt. Inventief, betrouwbaar en razendsnel.