Haven- en scheepsveiligheid

Wat zijn de juiste tijden om veilig uw haven in te varen?

Scheepvaart is afhankelijk van lokale condities bij het veilig gebruik maken van waterwegen en havens. Te hoge stroomsnelheid kan leiden tot gevaarlijke situaties, waardoor havens tijdelijk niet gebruikt kunnen worden. Rivierafvoer maar ook getijde kunnen hier een rol in spelen.

Bij te hoge stroomsnelheid kunnen havens en waterwegen minder goed worden gebruikt en moeten bepaalde functies tijdelijk worden afgesloten.

Online data van afvoer en stroomsnelheid biedt beheerders van haven en scheepvaart waardevolle informatie.

Vraag het onze experts

INSPIRERENDE CASES