Landbouw en Natuur

Hoe kunt u uw water eerlijk verdelen tussen landbouw- en natuurgebieden?

Droge periodes komen steeds vaker voor. Tijdens periodes van droogte is het verdelen van de beperkte hoeveelheid water over een gebied een ingewikkelde puzzel. Verschillende stakeholders in landbouw, natuur, industrie, bewoners en drinkwaterbedrijven hebben belang, soms verschillende belangen, bij een goede verdeling van water.

Voor waterschappen is het sturen van water bij droogte een lastige balanceer act, waarbij verdringingsreeksen leidend zijn. Als input voor de verdringingsreeks is debietdata onontbeerlijk.

Onafhankelijke online debiet data biedt houvast aan waterbeheerders bij het maken van keuzes in een speelveld met tegengestelde stakeholder belangen.

Lees hier welke belangen er speelden bij het afstromende Brabants Walwater en hoe dit nu beter benut wordt.

Vraag het onze experts

INSPIRERENDE CASES